TERMENI ȘI CONDIŢII

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, marcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Vigna s.r.l. sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept. Nu este permisă reproducerea niciunei părti a acestui website pentru a fi vandută sau distribuită în schimbul unui câştig comercial şi nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrari, publicaţii sau website-uri. Mărcile, logo-urile, (denumite, colectiv, “Mărci”) ce apar pe acest website aparţin Vigna s.r.l. Este interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepţia celor prevăzute în acest document. Vigna își va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

Garanţii şi termeni

Acest website va este oferit “aşa cum este” şi “aşa cum este pus la dispoziţie”. Ne rezervăm dreptul de a restricţiona, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secţiune sau parte a acestuia. Termenii ” Vigna s.r.l.”, “noi”, “a/al/ai/ale noastră/nostru/noştri/noastre” şi brandurile/măcile care apar pe acest site se referă la Vigna s.r.l., dupa cum o cere contextul. “Voi/Dumneavoastră” se referă la orice persoană care accesează şi/sau foloseşte acest website.

Acurateţea şi actualitatea informaţiei

Deşi depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acurateţea şi integralitatea informaţiei de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informaţiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteţi de acord ca este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului şi informaţiilor de pe acest website.

Politica de protecţie a datelor personale

Fiecare persoană care accesează acest site își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Transmitere

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poşta electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informaţii, întrebari, comentarii, sugestii sau alte informaţii similare vor fi tratate ca informaţii neconfidenţiale şi nebrevetate. Tot ceea ce transmiteţi sau expediaţi devine proprietatea Vigna s.r.l. şi poate fi folosit în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poşta. În plus, Vigna s.r.l. este liberă să utilizeze în orice scop (incluzând, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea şi marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenţie, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conţinut în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nicio astfel de utilizare nu implica vreo compensaţie pentru terţii care au transmis informaţia. Prin transmiterea acestor informaţii garantaţi totodat că sunteţi proprietarul materialului/conţinutului transmis, că acest material/conţinut nu este calomnios şi că folosirea sa de către Vigna s.r.l. nu încalcă drepturile nici unei terţe parţi şi nicio altă lege în vigoare. Vigna s.r.l. nu are nicio obligaţie de a folosi informaţia primită.

Responsabilitate legală

Vigna s.r.l. şi /sau orice alte parţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nicio responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilităţi directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacităţii de utilizare, a schimbării conţinutului acestui website, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsura permisă de legislaţia aplicabilă, ca urmare a acţiunilor pe care le întreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de poştă electronică trimis de dumneavoastră.

Acest site web poate conţine erori de redactare şi alte categorii de erori şi dvs. sunteţi de acord că nu suntem răspunzători de aceste erori. Vigna s.r.l.  nu garantează şi nu susţine că acest site este lipsit de erori, că accesul va fi neîntrerupt sau că site-ul ori serverul pe care este instalat este disponibil, fără virusi sau fără alte componente care pot produce daune.

Vigna s.r.l. mentionează în mod expres că nu are obligaţia de a aduce la zi, revizui materialele de pe site, cu toate ca Vigna s.r.l. poate modifica  materialele de pe website în orice moment fără notificare. Utilizarea site-ului web se face pe propria răspundere şi vă asumaţi răspunderea pentru orice costuri asociate utilizării site-ului, dacă nu este generat de Vigna s.r.l.

Vigna s.r.l. şi/sau orice alte parţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website nu vor avea nicio responsabilitate de menţinere a materialelor şi serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizari sau a altor comunicate în legatură cu acestea.

Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, Vigna s.r.l. nu va avea nicio responsabilitate legală sau de altă natură pentru nicio pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că aţi folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideţi să descărcaţi vreun material de pe acest website, o faceţi pe propriul dumneavoastră risc. În limita maximă prevăzută de legislaţia aplicabilă, renunţaţi în mod expres la orice pretenţie faţă de Vigna s.r.l.  sau faţă de reprezentanţii săi, directorii, angajaăii, furnizorii sau programatorii săi, pretenţii ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

Activităţi interzise

Este interzisă întreprinderea oricarui act pe care Vigna s.r.l. , la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat şi/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de catre orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:

 • Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidenţialităţii (incluzând încărcarea de informaţii private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât şi a oricărui alt drept legal al persoanei;
 • Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia Vigna s.r.l., angajaţii săi sau alţi indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputaţie a Vigna s.r.l.;
 • Încarcarea de fişiere ce conţin virusuri care ar putea crea daune proprietaţilor Vigna s.r.l. sau proprietăţilor altor persoane;
 • Afişarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimatoare, rasiste, obscene, ameninţătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încalcand sistemele sau reţelele de securitate ale Vigna s.r.l sau ale terţilor.

Jurisdicţie

Dumneavoastră şi Vigna s.r.l. sunteţi de acord că orice controverse sau pretenţii provenind din sau în legătură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română şi vor fi înaintate exclusiv instanţelor din Timișoara, România.

Politica de confidenţialitate

Orice informaţie cu caracter personal sau materiale transmise către acest website sunt confidenţiale.

Legături către alte Site-uri şi conţinut

Site-ul web poate conţine legături către alte site-uri web administrate de alte companii. Vigna s.r.l. nu monitorizează, nu promovează şi nici nu are control asupra acestor site-uri.

Vigna s.r.l. nu este răspunzătoare pentru conţinutul sau politicile terţilor cărora le aparţin aceste site-uri şi întelegeţi că accesarea acestor site-uri se face pe propria răspundere.

Sunteţi de acord că Vigna s.r.l. nu va fi răspunzatoare faţă de dvs. sau faţă de oricine altcineva pentru niciun fel de pierdere sau daună, indiferent dacă este bazată pe un contract sau nu, neglijenţă, greşeală cu intenţie sau răspundere fără culpă pentru orice costuri, pierderi ori prejudicii (directe, indirecte, compensatorii, speciale, pierderea profitului, daune compensatorii, moratorii sau penalitaţi) izvorând sau în legătura cu accesul dvs. sau utilizarea de către dvs. a site-ului terţei părţi. În mod special, în conformitate cu cele prevăzute mai sus, Vigna s.r.l. nu este responsabilă pentru:

 • Disfuncţii, lipsa de accesibilitate,  de disponibilitate sau de continuitate;
 • Întreţinere, conţinut, informaţii, date, arhive, produse sau orice alta formă de întreţinere;
 • Transmiterea sau prestarea de servicii, conţinut, informaţii, date, file, produse şi orice alt material;
 • Calitatea, legalitatea, credibilitatea şi utilitatea serviciilor, conţinutului, informaţiei, date, file, produse şi orice alt material;
 • Virusuri sau orice element care dăunează derivând din aceste terţe site-uri, care pot altera sistemul computerului (partea hardware sau partea software) sau orice documente în format electronic stocate în ele.
 • Vigna s.r.l. nu oferă şi nu vinde direct sau prin intermediul unor terţe părţi, produsele si serviciile disponibile în site-urile aparţinând unor terţe părţi.
 • Vigna s.r.l. avertizează că nu controlează, monitorizează şi nu susţine produsele, serviciile, conţinutul, informaţiile, datele, filele, produse şi orice alt material din site-urile terţelor parţi. De aceea, Vigna recomandă utilizatorului să fie prudent în utilizarea serviciilor, informaţiilor, datelor, filelor, produselor şi oricărui fel de material ale unor terţe părţi.

În plus, Utilizatorul şi în general, celor care intentionează să creeze link-uri către propriile lor site-uri (denumite site-uri străine), vor respecta următoarele condiţii:

 • Este interzisă crearea unui browser sau mediu înconjurător în cadrul acestui site;
 • Este interzis să includeţi informaţii false, nereale sau incorecte despre acest site sau conţinutul său şi, în particular, este interzis să declaraţi sau lăsaţi să se subînţeleagă că Vigna s.r.l. a autorizat linkul, a  supervizat sau a permis conţinutul sau serviciie oferite sau disponibile către alţii pe site-ul web la care face trimitere legătura.
 • Cu excepţia  simbolurilor care sunt parte a linkului, site-ul web către care se face trimitere nu poate conţine mărci înregistrate, etichete, nume, logouri, sloganuri sau altele
 • Este interzis ca site-ul către care se face legătura să conţină informaţii ilegale, contrare morale, sau infomaţii care încalca drepturile unei terţe părţi.
 • Stabilirea unui link la acest site web de către o terţă parte nu implică în nici un caz existenţa unor relaţii între Vigna s.r.l. şi proprietarul acestui site web al unei terţe părţi ori acceptarea sau aprobarea de către Vigna s.r.l. a conţinutului său serviciilor, în alte condiţii decât cele expuse de Vigna s.r.l.

Cookies

Acest site foloseşte Cookies, care sunt reprezentate de porţiuni scurte de text stocate în computerul dvs. şi care sunt utile pentru administrarea şi întreţinerea site-ului. Câteva date personale pot fi colectate de aceste cookies.

 

Diverse

Vigna s.r.l. îşi rezervă dreptul de a actualiza periodic acest set de termeni şi condiţii (e.g. pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislaţiei sau al serviciilor furnizate de societate). Pentru a asigura respectarea condiţiilor de acces la site şi utilizare a serviciilor, utilizatorul trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a www.petrovaselo.com  termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului. Daca nu sunteţi de acord cu acest set de reguli termeni şi condiţii nu puteti utiliza  www.petrovaselo.com şi/sau serviciile Vigna s.r.l.

Pentru orice nerespectare a acestui set de reguli, observaţie, plângere sau problemă legată de www.petrovaselo.com vă rugăm sa ne scrieti la adresele: petrovaselo@petrovaselo.com sau la tel: +40 256 307048